ما به کودکان و آینده سازان ایران زمین یاد می‌دهیم که دنیا و حیات وحش چیست و چگونه کار می‌کند و آنها را به پیشرفت و موفقیت تشویق می‌کنیم تا بتوانند برای خود و دیگران دنیایی زیباتر بسازند.

البرزکوه ماجراجویان جوان شما را با مطالب تخصصی خود تشویق می‌کند تا دنیا را بهتر ببیند و کشف کنند.

همه تلاش ما این است تا با به روز بودن و اضافه کردن روزانه مطالب آموزنده و مفید برای کودک شما، آنها را برای ساختن آینده‌ای بهتر کمک کنیم.

پس با ما همراه باشید و برای هر نوع پیشنهاد و انتقاد با ما در ارتباط باشید:

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

.

عقاب ماهی گیر

 

چه شکلی است؟

عقاب ماهی گیر سرش سفید است و پرهای پشت سرش به صورت کاکل به نظر می‌آید. نواری پهن و قهوه‌ای رنگ در اطراف چشمان زرد رنگش دارد که تا کنار گردن آن ادامه دارد. گردنش هم داری خالهای ریز و طوق مانند است. شکمش سفید رنگ و سینه‌اش خال‌های قهوه‌ای و ریز دارد.  پشت پرنده هم قهوه‌ای رنگ است. بال‌هایی بلند و باریک دارد و زیر بال هایش سفید رنگ است.

عقاب ماهی‌خوار

 

سرش سفید است و پرهای پشت سرش به صورت کاکل به نظر می آید. بیشتر از ماهی‌ها تغذیه می‌کند و در نزدیک دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ و سواحل دریا زندگی می‌کند. آنها بر روی درختان و صخره‌ها آشیانه می‌سازند.

رنگ آمیزی؛ زنبورخوار معمولی

گردنی باریک دارد و سطح پشتی پرنده قهوهای مایل به خاکستری و سطح شکمی آن سفید اطلسی براق میباشد. چشم هایی قرمز رنگ و منقاری کشیده و صورتی رنگ دارد. آنها در فصل جفت گیری رقص بسیار زیبایی را به اجرا درمیآورند.

 

رنگ آمیزی؛ کشیم بزرگ

گردنی باریک دارد و سطح پشتی پرنده قهوهای مایل به خاکستری و سطح شکمی آن سفید اطلسی براق میباشد. چشم هایی قرمز رنگ و منقاری کشیده و صورتی رنگ دارد. آنها در فصل جفت گیری رقص بسیار زیبایی را به اجرا درمیآورند.

 

رنگ آمیزی؛ ماهی خورک کوچک

پرنده ای زیبا و رنگارنگ است که در نزدیکی آب می‌نشنید و با سرعت به طعمه‌های خود که بیشتر ماهی‌های کوچک و حشرات هستند، حمله می‌کند. ماهی خورک کوچک بیشتر در حاشیه رودخانه‌ها، جویبار‌ها و تالاب‌ها زندگی می‌کند.

 

دوره های آموزشی ارتباط کودکان و طبیعت

دوره های آموزشی ارتباط کودکان و طبیعت

دوره های پرنده نگری

دوره های پرنده نگری

تورهای ماجراجویی البرزکوه

تورهای ماجراجویی البرزکوه